top of page

Redemptoryści

Lubaszowa

wyciete klasztor.png

Cisza sprzyja modlitwie

Tutejszy dom zakonny, nowicjat redemptorystów i miejsce, gdzie tak wielu ludzi przyjeżdża, aby przeżyć swoje rekolekcje są szczególne. Jest tak dlatego, że już sama okolica zaprasza do modlitwy.

Nieprzypadkowo miejsce to jest nazywane Górą Tabor. Chciałoby się powiedzieć: "Panie jak dobrze, że tu jesteśmy" (Mt 17,4) 

bottom of page