Redemptoryści

Lubaszowa

Informujemy, że kurs przedmałżeński 26-28 czerwca został z przyczyn niezależnych od nas odwołany. Do wszystkich jego uczestników został wysłany e-mail z informacją. 

Weekendowy kurs przedmałżeński

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych daje szansę zgłębienia tematyki związanej z małżeństwem i rodziną oraz wzmocnienia relacji z Bogiem. Wypełnia on program tradycyjnego 10 tygodniowego kursu wymaganego w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa. Prowadzony jest przez księdza i osoby świeckie zaangażowane w poradnictwo rodzinne o raz psychologa. Oparty jest on na dialogu, stąd obowiązkowe jest uczestnictwo obojga narzeczonych. 

Kurs prowadzą:

1) o. Dariusz Pabiś C.Ss.R – dyrektor domu rekolekcyjnego, kierownik duchowy

2) mgr Agnieszka Szymańska – psycholog, trener warsztatów i treningów psychologicznych. Od kilkunastu lat pracuje w poradnictwie z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami oraz osobami w podeszłym wieku. Wolontariusz w Poradni Specjalistycznej „Arka” w Tarnowie.

3) mgr Grażyna Karaś – doradca życia rodzinnego, instruktor i nauczyciel NPR, mediator Sądu Okręgowego w Tarnowie w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich. Pracuje w Poradni Życia Rodzinnego w Tuchowie, prowadzi kursy i dni skupienia dla narzeczonych oraz rekolekcje dla małżonków.

Informacje praktyczne:

Miejsce: dom rekolekcyjny „Góra Tabor”, Lubaszowa 33; 33-172 Siedliska k. Tuchowa

Koszt kursu: 185 zł od osoby. Obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, akredytację. Jest to kurs z zamieszkaniem i pełnym wyżywieniem. Nie ma możliwości dojeżdżania na zajęcia.

Recepcja czynna od godziny 17.00.

Rozpoczęcie kursu – piątek, godz. 18.00.

Zakończenie – niedziela, godz. 14.00.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej i uczestnictwie w dniu skupienia.

Warto wiedzieć: 

Zajęcia wykładowe ograniczone są do koniecznego minimum. Wymaga to jednak od uczestników bardziej aktywnego podejścia i zaangażowania. Poruszana problematyka dotyczy m.in. lepszego poznania siebie i przyszłego współmałżonka, ustalenia wspólnej hierarchii wartości w oparciu o wyznawaną wiarę, poprawy komunikacji (dialogu) dotyczącej potrzeb i oczekiwań, pogłębienia relacji do siebie, innych i Boga, planowania rodziny, rozumienia przysięgi małżeńskiej oraz bezpośrednie przygotowanie do liturgii sakramentu małżeństwa.

Zajęcia odbywają się w formie konferencji, ćwiczeń i rozmów. Nie można jednak zapominać, że podstawowym „narzędziem” w czasie tych spotkań jest dialog dwojga narzeczonych. Zaplanowany jest również czas na modlitwę (Eucharystię, adorację, sakrament pojednania i pokuty) oraz na radosny wspólny odpoczynek.

Zapisy i terminy:

Należy wybrać datę kursu i wypełnić formularz.  W razie pytań, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pisząc na adres: goratabor@redemptor.pl lub telefonicznie: +48 798 045 456.

1. Termin: 18-20 września 2020 r. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: tutaj

3. Termin: 20-22 listopad 2020 r. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: tutaj