Redemptoryści

Lubaszowa

Warsztaty profilaktyki uzależnień „Nowa szansa”

 

Celem warsztatów jest pomoc osobom z problemami wynikającymi z różnego rodzaju uzależnień. W ramach sesji prowadzone są konferencje specjalistów z psychologii i duchowości oraz mitingi AA i Al.-Anon.

 

Terminy warsztatów w roku 2020: 24-26 stycznia, 17-19 kwietnia, 19-21 czerwca, 11-13 września i 27-29 listopada.

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: Stowarzyszenie „Nowa Szansa”. Kontakt: www.nowaszansa-stowarzyszenie.simplesite.com