top of page
wyciete klasztor.png

Redemptoryści

Lubaszowa

O nowicjacie słów kilka...

Dom zakonny Redemptorystów w Lubaszowej jest siedzibą nowicjatu od 1975 roku. 

 

Nowicjat trwa jeden rok i jest szczególnym etapem przygotowania do życia zakonnego. Czas nowicjatu stwarza odpowiednie warunki dla rzeczywistego rozpoznania głosu Pana Boga w kontekście powołania zakonnego redemptorysty oraz możliwości wzrastania w dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. 

Celem tego swoistego okresu próby jest przede wszystkim dokładniejsze rozpoznanie powołania do pójścia za Chrystusem w życiu apostolskim Zgromadzenia Redemptorystów. Jest to także czas intensywnej modlitwy, pogłębiania znajomości duchowości założyciela św. Alfonsa Liguori, bliższego poznania życia zakonnego, charyzmatu Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji odnośnie dalszej drogi. Okres nowicjatu kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa, posłuszeństwa), a także otrzymaniem habitu.

 

Po odbyciu rocznego nowicjatu i złożeniu ślubów zakonnych, następuje kontynuacja formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w pobliskim Tuchowie, gdzie przez studia filozoficzno-teologiczne klerycy przygotowują się do posługi kapłańskiej, a bracia zakonni poprzez formację w junioracie do podjęcia zadań wynikających z ich powołania. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem znajomości z redemptorystami i wyrażasz pragnienie, aby na drodze rozpoznania powołania towarzyszył Ci któryś z nas, skontaktuj się z nami: tutaj

bottom of page